fundusze 2019

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2019 roku”

Informacja o wyborze oferty rehabilitacja

fundusze 2019