fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych pn. „Budowanie poczucia własnej wartości” w ramach projektu „Aktywni razem”.

fundusze 2019