fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
„Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 21 osób w tym dziecko w wieku 2 lat w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 27,28,29 lipca 2018 roku”.

Załacznik nr 1 formularz ofertowy_usługa noclegowo-gastronomiczna
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej
Zapytanie ofertowe_usługa noclegowo-gastronomiczna_27-29.07.18

fundusze