fundusze

Zapytanie ofertowe aa usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Treningu kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i asertywności. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku dla 11 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 06,07,08 lipca 2018 roku.

Załacznik nr 1 formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe_trening 06-08.07.2018
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu w
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej
Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

fundusze