fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 14 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 06,07,08 lipca 2018 roku”.

Załacznik nr 1 formularz ofertowy
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej
Zapytanie ofertowe_usługa noclegowo-gastronomiczna06-08.07.2018

fundusze