fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji i mediacji. Zapoznanie się z emocjami i radzenie sobie ze stresem dla 10 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 08,09,10 czerwca 2018 roku.

Informacja z otwarcia ofert_trening 08-10.06.2018

fundusze