fundusze

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Treningu kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji i mediacji.Zapoznanie się z emocjami i radzenie sobie ze stresem dla 10 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 08,09,10 czerwca 2018 roku.

Zapytanie ofertowe_trening 08-10.06.2018

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu w

Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

fundusze