fundusze

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 14 osób w tym dziecko w wieku 2 lat ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 08,09,10 czerwca 2018 roku.

Zapytanie ofertowe_usługa noclegowo-gastronomiczna

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 o braku podstawdo wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału

Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

fundusze