fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn. „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 14 osób w tym dziecko w wieku 2 lat ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2018 roku”.

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

Zapytanie ofertowe_usługa hotelowo – gastronomiczna_maj2018

Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy

fundusze