fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn. Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji i mediacji, zapoznanie się z emocjami i radzenie sobie ze stresem dla 10 uczestników projektu „Aktywność moją szansą”.

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe_trening 18-20.05.2018 roku

Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych

fundusze