fundusze

Zapytanie Ofertowe dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017.”
Zapytanie ofertowe_prawo jazdy kat B_2

Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu

Załącznik-nr-4-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Załącznik nr 3 wzór umowy_prawo jazdy B_2017

fundusze