fundusze

dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i zarządzania budżetem domowym dla 17 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24 września 2017 roku.”

Zapytanie ofertowe_trening kompetencji społecznych_23,24.09.2017

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening

Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy

fundusze