fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 26 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w 14,15,16 lipca 2017 roku”
Informacja o wyborze oferty hotel

fundusze