fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem dla 23 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 lipca 2017 roku.”
Informacja o wyborze oferty_trener_1

fundusze