fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”.
Informacja o wyborze oferty

fundusze