fundusze

„Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie średnio zaawansowanym w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020″.

Zapytanie ofertowe – kurs komputerowy
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

fundusze