fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„ Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” ”
Informacja z wyboru oferty podjazd i drzwi

fundusze