Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Usługa noclegowo-gastronomiczna dla maksymalnie 29 osób w terminie 21-23 października 2016 roku””.

Informacja o wyborze oferty-Hotel Zawiercie