Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i budżetem domowym dla uczestników projektu „Aktywność moja szansą” w terminie 21,22,23 październik 2016 roku”.

Informacja o wyborze oferty zarządzanie czasem