Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe świadczenie usług rehabilitacyjnych.
2. Załączniki do zapytania świadczenie usług rehabilitacyjnych.