Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 9-11 września 2016  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe trening kompetencji społecznych.
2. Załączniki do zapytania trening kompetencji społecznych.