Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  zaprasza do złożenia ofert na usługę „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Aktywny Samorząd aktualny do dnia 24-07-2015 Informacja o zakończeniu procedury zapytania ofertowego

1. Zapytanie ofertowe.
2. Załączniki do zapytania ofertowego.
3. Wzór umowy – Załącznik nr 5.