djmedia:10

W dniu 30.11.2015 roku na zaproszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Pani Ewy Barzyckiej w siedzibie PCPR Olkusz odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „RAZEM, GODNIE I SZCZĘŚLIWIE MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POWIAT OLKUSKI POWIAT – CHRZANOWSKI 2015”.

Projekt był realizowany od 27 kwietnia do 30 listopada br. wspólnie, przez powiat olkuski i powiat chrzanowski. W trakcie trwania projektu udało się zrealizować wszystkie zakładane cele. Nastąpiła integracja środowisk osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i ich rodzin z osobami sprawnymi, co w dalszej konsekwencji sprzyja przełamywaniu stereotypów i wyrównywanie szans w różnych aspektach życia, zapobieganie zjawiskom marginalizacji, wykluczenia i regresji społecznej.

Projekt przyczynił się do umocnienia sieci wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, sprzyjał wymianie doświadczeń oraz dał szansę na aktywne włączenie się osób niepełnosprawnych w życie społeczne naszych powiatów i całej  Małopolski.

Powiat Chrzanowski  reprezentowała  Pani Jolanta Szynowska Dyrektor PCPR Chrzanów wraz z przedstawicielami jednostek współpracujących przy realizacji projektu. Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele jednostek z Powiatu Olkuskiego (DPS, WTZ-ty, ŚDS-y) współpracujących przy realizacji projektu. Starostwo Powiatowe w  Olkuszu reprezentowała Pani Anna Curyło – Rzepka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji naszego projektu „RAZEM, GODNIE I SZCZĘŚLIWIE MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POWIAT OLKUSKI POWIAT – CHRZANOWSKI 2015”.

Prezentacja: Razem, Godnie i Szczęśliwie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski – Powiat Chrzanowski 2015 [POBIERZ]