„Mogę! Umiem! Potrafię!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, iż ruszają zapisy na organizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu szkolenie z zakresu samoobrony, skierowany do sektora pomocy społecznej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu Małgorzata Węgrzyn.

Proszę o zgłaszanie swojej kandydatury do uczestnictwa w szkoleniu w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2015r.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu (ul. Piłsudskiego 21) osobiście lub pod numerem telefonu 0-32 643 39 41 wew. 22 w godzinach 7.00 – 15.00.

Warunkiem wpisania osób zainteresowanych na listę uczestników jest wypełnienie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem. 

„Mogę! Umiem! Potrafię!”
Szkolenie/kurs samoobrony dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu powiatu olkuskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiat Olkuski, w imieniu, którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu wspólnie z Komendą Powiatową Policji podejmują działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa sektora pomocy społecznej z terenu Powiatu Olkuskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu Małgorzaty Węgrzyn.

W ramach wspólnego projektu „Mogę! Umiem! Potrafię! zostanie przeprowadzony cykl szkoleń „Kurs samoobrony” skierowany do pracowników instytucji pomocy społecznej. Szkolenie zostanie poprzedzone konferencją promującą wspólne przedsięwzięcie połączoną z debatą społeczną nt. „Przemoc w rodzinie”, zorganizowaną dla zaproszonych gości, partnerów, organizatorów i uczestników oraz mieszkańców powiatu olkuskiego. Konferencja połączona z debatą odbędzie się w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu, przy ul. Jana Pawła II 32 w dniu 22 września 2015r.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat: zjawiska przemocy. Wykład nt. „Przemoc ze względu na płeć” przeprowadzi Dyrektor Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą w Krakowie, Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy osobom uwikłanym w przemoc, Psychoterapeuta, Superwizor, Pedagog, Mediator, Biegły sądowy – Iwona Anna Wiśniewska.

W ramach szkolenia z samoobrony instruktor będzie uczył podstawowych technik i chwytów samoobrony. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Uczestnicy kursu poznają także, jak wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali ćwiczeń i auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przy ul. Jana Pawła II 32

Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w czterech grupach 15 osobowych w poniższych terminach:
Grupa I 25.09.2015r.
Grupa II 28.09.2015r.
Grupa III 29.09.2015r.
Grupa IV 02.10.2015r.

Szkolenie jest bezpłatne. O fakcie zakwalifikowania się decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu (ul. Piłsudskiego 21) osobiście lub pod numerem telefonu 0-32 643 39 41 wew. 22 w godzinach 7.00 – 15.00.

 REGULAMIN SZKOLENIA/KURSU SAMOOBRONY „MOGĘ! UMIEM! POTRAFIĘ!”

 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE/KURS SAMOOBRONY – Załącznik 1

 OŚWIADCZENIE – Załącznik 2