djmedia:3

W dniach 13, 14 i 16 października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu odbyło się szkolenie spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych. Tematy szkolenia dotyczyły zmian w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej które obowiązują od 18 września br. Szkolenie prowadzone było przez Kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz Kierownika Zespołu ds. Pomocy Społecznej w PCPR w Olkuszu. W drugiej połowie miesiąca odbędzie się spotkanie zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, których specyfika pracy wymaga większej znajomości wprowadzonych w ustawie zmian.

W dniu 15 października Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, w związku ze zmianami zapisów ustawy zorganizowało szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu olkuskiego. Szkolenie prowadziła radca prawny Małgorzata Grzybowska. Głównym tematem szkolenia było omówienie przepisów ustawy które obligują do aktywnej współpracy wszystkie podmioty działające na polu pomocy dziecku i rodzinie tj. PCPR oraz poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy Dyrektorzy i Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej poszczególnych gmin, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Dyrektor i Kierownicy PCPR w Olkuszu.

Galeria

djmedia:3