W 2022 roku jest możliwość składania wniosków o dofinansowania ze środków finansowych PFRON na wszystkie zadania w formie elektronicznej poprzez platformę SOW. Prosimy o zapoznanie się z możliwością złożenia wniosku w takiej formie : https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

PFRON  wprowadził również udogodnienia dla wnioskodawców składających wnioski on – line w systemie SOW  poprzez wprowadzenie pełnomocnictw z zwykłej formie pisemnej. Bardzo gorąco zachęcamy do zapoznania z komunikatem :

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wprowadza-istotne-udogodnienia-dla-wnioskodawcow-skladajacych-wnioski-on-line-w-systemie-so/