Informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu od dnia 1 czerwca 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkusz pracuje w godzinach
7:00 – 15:00

Bezpośrednia obsługa interesantów w godzinach
7:00 – 15:00

Bezpośrednia obsługa interesantów w godzinach z zastrzeżeniem:
Wejście do budynku od strony ul. Broniewskiego
Obsługa mieszkańców przy wyznaczonym stanowisku
7:00 – 15:00

Nadal zostają zawieszone zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy oraz spotkania z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Poradnictwo specjalistyczne odbywa się w formie konsultacji online z psychologiem, prawnikiem i psychoterapeutą po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu lub telefonicznie w godz. 7-15 z pracownikiem PCPR.

Podczas wizyty w Urzędzie obowiązują zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Sars-CoV-2 odpowiednie dla przestrzeni publicznej: obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej minimum 2-metrowej odległości między sobą. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk podczas wejścia do Urzędu.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców oraz pracowników PCPR w Olkuszu, nadal rekomenduje się składanie pism i wniosków, które nie wymagają konsultacji z pracownikiem PCPR, za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki umieszczonej przy wejściu. Niezbędne informacje oraz numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej: http://pcpr.olkusz.pl/

Z poważaniem. Dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka