Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu Olkuskiego
gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność
całej społeczności lokalnej, dlatego też, niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Przekazuję wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Anna Curyło – Rzepka
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu