Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w miesiącu grudniu 2017r. spotkania grupy wsparcia odbywają się w następujących dniach: 7 grudnia od 15.00 do 17.00 spotkanie grup wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, 14 grudnia od godz. 15.00 do 17.00 spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych. Serdecznie zapraszamy