Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje o wyborze oferty na usługę pn. Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” 9-11.09.2016. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
1. Informacja o wyborze oferty.