OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu PCPR w roku 2013 ogłasza nabór kandydatów do projektu wśród :

  • osób będących klientami PCPR;
  • osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata);
  • osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
  • rodzin mających trudności opiekuńczo- wychowawcze, w tym rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem;
  • wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w wieku 15-25 lat);

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie DO POBRANIA oraz w siedzibie PCPR Olkusz pok. nr 45 (III piętro).

Osoby niepełnosprawne prosi się o dostarczenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego stwierdzającego niepełnosprawność.