Stosownie do treści art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne należy do zadań własnych powiatu.

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu rozpoczął swoją działalność 01.09.2005r.

W swoim zakresie oferuje:

 • poradnictwo rodzinne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo prawne
 • interwencja kryzysowa
 • doradztwo i edukacja
 • warsztaty pracy z rodziną
 • warsztaty dla rodziców

Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy

SZUKASZ INFORMACJI, POMOCY, WSPARCIA W ROZWIĄZANIU SWOICH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC!!!

Od poniedziałku do piątku dyżurują specjaliści

 1. Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej
 2. Prawnik
 3. Psycholog dziecięcy
 4. Psycholog
 5. Konsultant ds. pracy z rodziną

Konsultacje i porady udzielane są bezpłatnie!!!
Klienci przyjmowani będą wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu telefonicznym lub osobistym przez pracownika Punktu