• Uchwała Nr 85/11/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 05.03.2014 r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęciu dodatkowych kryteriów oceny przy rozpatrywaniu wniosków » kliknij tutaj
  • Uchwała Nr 127/18/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18.04.2012r. w sprawie: określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny » kliknij tutaj