Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019r., który jest elementem przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 17 lipca 2018r. rządowego programu „Dostępność plus”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” jest realizowany przez Oddział Małopolski wspólnie z powiatami małopolskimi. Wnioskodawcy – gminy, organizacje pozarządowe oraz również powiaty, mogą otrzymać dofinansowanie do:

  • likwidacji barier architektonicznych (obszar B ), poprzez dostosowanie obiektów (szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,
  • utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych ( obszar C),
  • likwidację barier transportowych ( obszar D) poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ( obszar G).

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w programie w ramach obszarów B,C,D i G mogą złożyć swoje wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21,
w godz. od 7 – 15 w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019r. ( druk wniosku dostępny na stronie zał. Nr 2 )

Wnioski samorządów gminnych, powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – należy złożyć bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 w terminie  do 31 października 2019r.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur realizacji Programu wraz z załącznikami oraz druki wniosku znajdują się na stronie internetowej w zakładce: www.pfron.org.pl oraz pod numerem Oddziału Małopolskiego PFRON (12) 31 21 418. lub pod numerem telefonu PCPR w Olkuszu (32) 643 39 41.

Wiecęj informacji w załącznikach poniżej:

zał. nr 1 BIP WRMR
Wniosek na WRMR