WYJAZDOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Europejski fundusz Społeczny

Trening Kompetencji Społecznych – moduł I

W dniach 25 – 27.07.2010r. w malowniczej górskiej miejscowości Szczyrk odbył się Trening Kompetencji Społecznych, w zakresie osobistej odporności na działanie czynników stresujących. Trening został zorganizowany dla 14 osób niepełnosprawnych. Celem szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem i silnymi emocjami. Galeria

Trening Kompetencji Społecznych – moduł II

W dniach 27 – 29.07.2010r. również w Szczyrku odbył się kolejny Trening Kompetencji Społecznych, w zakresie zasad i właściwości procesu komunikacj. Trening został zorganizowany dla 15 osób niepełnosprawnych. Celem szkolenia było nabycie umiejętności precyzyjnego formułowania komunikatów i pokonywania barier w komunikacji interpersonalnej. Galeria

Trening Kompetencji Społecznych – moduł IV i V

W dniach 30.09 – 04.10.2010r. w Ustroniu Morskim odbyły się dwa Treningi Kompetencji Społecznych zorganizowane dla grupy osób niepełnosprawnych. Pierwszy z nich to trening z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy. Szkolenie skierowane było do 13 osób niepełnosprawnych. Trening polegał na pracy z zasobami osobistymi pod kątem wyboru rodzaju pracy i wymagań ze strony pracodawców. Trening drugi dotyczył wsparcia w zakresie tematyki decyzyjności i skierowany był do 8 osób niepełnosprawnych. Celem szkolenia było ćwiczenie podejmowania decyzji w różnych sytuacjach życiowych, ocenę ich zalet, wad i skuteczności. Galeria

Trening Kompetencji Społecznych – moduł III

W miejscowości Kluszkowce w okolicach jeziora Czorsztyńskiego w okresie 22 – 24.06.2010r. odbyło się szkolenie z zakresu zachowań asertywnych oraz reakcji na krytykę i atak. Szkolenie to skierowane było do 17 osób – pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem treningu było ćwiczenie jak skutecznie reagować na sytuację konfliktu i manipulacji oraz jak bronić własnych opinii i sądów. Galeria

Trening Kompetencji Społecznych – moduł IV

Klejnym treningiem skierowanym do pełnoletnich uczestników projektu było szkolenie z zakresu umiejętności poszkukiwania pracy. Odbyło się ono w okresie 24 – 26.09.2010r. w miejscowości Białka Tatrzańska dla 15 osób. Celem szkolenia była praca z zasobami osobistymi pod kątem wyboru rodzaju pracy i wymagań ze strony pracodawcy. Galeria

STACJONARNE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Europejski Fundusz Społeczny

Trening Kompetencji Społecznych – moduł I

W dniach 18 – 20.09.2010r. w siedzibie PCPR w Olkuszu odbyło się szkolenie z zakresu zwiększenia osobistej odporności na działanie czynników stresujących. Szkolenie to skierowane było do rodzin – uczestników projektu. Celem było nabycie kompetencji w zakresie radzenia sobie z silnymi emocjami. Galeria

Trening Psychoedukacyjny oraz Trening Umiejętności Rodzicielskich

W miesiącu grudniu w restauracji „Victoria” w Olkuszu odbyły się dwa ternigi skierowane do rodzin – uczestników projektu. Trening psychoedukacyjny odbył się 04.12.2010r. i był skoncentrowany na pogłebianiu świadomości i kompetencji roli rodzica i poprawie jego wizerunku. Trening Umiejętności Rodzicielskich odbył się w okresie 11.12 – 12.12.2010r. i opierał się na trzech podstawowych elementach: trening budżetowy, trening higieniczny, trening żywnościowy. Celem wsparcia było przywrócenie właściwych relacji między rodzicami i dziećmi. Galeria I , Galeria II

W ROKU 2013 ZREALIZOWANO

1. Trening Umiejętności Rodzicielskich
Miejsce Szkolenia: Ogrodzieniec, Centrum Rozrywki „Jura”
Termin: 18-19 lipca 2013r.

2. Trening Kompetencji Społecznych – Rynek Pracy
Miejsce szkolenia: Szczyrk, Hotel „Skalite***”
Termin: 02-04 sierpnia 2013r.

3. Trening Psychoedukacyjny
Miejsce szkolenia: Olkusz, Hotel i Restauracja „Victoria”
Termin: 16-17 września 2013r.

4. Trening Kompetencji Społecznych – z zakresu radzenia sobie ze stresem
Miejsce szkolenia: Zakopane, Hotel „Helan”
Termin: 20-22 września 2013r.

5. Trening Kompetencji Społecznych – z zakresu radzenia sobie ze stresem
Miejsce szkolenia: Olkusz, Hotel i Restauracja „Victoria”
Termin: 07-09 października 2013r.

6. Trening Kompetencji Społecznych – z zakresu asertywności
Miejsce szkolenia: Olkusz, „De Facto”
Termin: 23-25 października 2013r.

7. Trening Kompetencji Społecznych – z zakresu komunikacji
Miejsce szkolenia: Olkusz, „De Facto”
Termin: 25-27 października 2013r.

8. Trening Kompetencji Społecznych – Rynek Pracy
Miejsce szkolenia: Olkusz, „De Facto”
Termin: 10-15 listopada 2013r.

Ponadto sfinansowano z BO projektu zajęcia rehabilitacyjne (osób z niepełnosprawnością) w formie indywidualnej.