Grupa dzieci bawiących się w sztucznej pianie

Dziękujemy, że byliście z nami – 20 czerwca w dworku w Krzykawce odbył się piknik rodzinny połączony z dniem promocji rodzicielstwa zastępczego oraz Dniem Dziecka. Wszystko to dla naszych dzieci i ich […]

Czytaj więcej →
placeholder2

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.: Usługa obejmująca przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych  pn. „Asertywność i komunikacja interpersonalna” dla uczestników projektu  Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu […]

Czytaj więcej →

W dniu 18 maja br., podczas uroczystej Gali Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Samorząd Województwa Małopolskiego uhonorował zawodowych rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, których postawa jest godną do naśladowania. Wśród […]

Czytaj więcej →
placeholder2

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.: Usługa psychologiczna w roku 2022 obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pn. Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe […]

Czytaj więcej →