Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej składam wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarowana jest pomoc.
Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Anna Curyło-Rzepka

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Olkuszu