Ankiety dotyczące procesu rozwoju usług środowiskowych.

Jeszcze tylko przez kilka dni trwa największe w Polsce badanie dotyczące kontekstów rozwoju usług środowiskowych na rzecz: osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności oraz wychowanków pieczy zastępczej. Proces rozwoju usług środowiskowych będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób, do których adresowane jest wsparcie instytucji gminnych i powiatowych.

Z dumą chcielibyśmy Państwa poinformować, że Małopolska odznacza się jednym z najwyższych wskaźników uczestnictwa w badaniu. Serdecznie dziękujemy za aktywne włączenie się w współtworzenie polityk lokalnych. Zarazem zwracamy się z prośbą o dalszą partycypację i pomoc w przeprowadzeniu badania we wszystkich obszarach badawczych, a w szczególności w kontekście grup, które obecnie nie są wystarczająco reprezentowane.

Zależy nam zwłaszcza na dotarciu do osób: w kryzysie bezdomności, osób które opuściły pieczę zastępczą, a także osób w kryzysach psychicznych.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów:

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):

Ankieta dla seniorów:

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej:

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności:

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym:

W razie dalszych pytań związanych z badaniem prosimy o kontakt z zespołem ds. badań i analiz ROPS w Krakowie: tel. (12) 661-03-00 wew. 40