Informujemy, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuej II. edycję Konkursu „Razem dla Seniorów”, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Agaty Kornhauser–Dudy.
Konkurs ma na celu uhonorowanie i promowanie inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych. Zasady udziału i szczegółowe informacje o Konkursie zawarto w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow

Konkurs w 2. edycji rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
a) Młodzi Seniorom;
b) Seniorzy Seniorom;
c) Dla Seniorów – wszelkie działania o charakterze cyklicznym, bądź też jednorazowym podejmowane na rzecz seniorów.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza rekomendacji, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub zgłoszenia pisemnego zawierającego następujące dane: nazwa zgłaszającego rekomendację, nazwa kandydata, dane kontaktowe, opis działalności na rzecz osób starszych wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody, zgoda kandydata na udział w Konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunku w celach promocji Konkursu i jego realizacji.
Rekomendacje do udziału w Konkursie należy przesyłać do 31 maja 2023 r. na adres:
Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów” lub na adres e-mail: dialog@prezydent.pl.