Powiat Olkuski wyraził chęć przystąpienia do realizacji dwóch nowych
programów : ,, Mieszkanie dla absolwenta” oraz ,, Dostępne
mieszkanie”, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Celem wyżej wymienionych programów jest wzrost
niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z
niepełnosprawnością.

W przypadku programu ,,Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany
poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne
kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty
wynajęcia mieszkania ponoszone w okresie 36 miesięcy.

W przypadku programu ,,Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany
poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako
podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a
dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania na dostępne.

W chwili obecnej Powiat Olkuski czeka na zawarcie umowy z PFRON w
sprawie realizacji programu. Wnioski będzie można składać drogą
elektroniczną na platformie SOW od 3 sierpnia 2022r. Pełna informacja
dotycząca programów znajduje się na witrynie PFRON pod adresem :
Programy realizowane obecnie