fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:
Usługa psychologiczna w roku 2022 obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pn. Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3-

fundusze