Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Można otrzymać dofinansowanie do:

  • zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (obszar A);
  • likwidacja barier architektonicznych (obszar B), poprzez dostosowanie obiektów (szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów;
  • utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych (obszar C);
  • likwidacja barier transportowych (obszar D), poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych;
  • wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (obszar E);
  • remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej (obszar F);
  • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (obszar G).

Pełna treść programu dostępna pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Kierunki i warunki brzegowe dostępne pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE OBSZARÓW B, C, D, F i G PROGRAMU BĘDĄ PRZYJMOWANE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU DO 15 LUTEGO 2022 ROKU.

 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 – nr tel. (12) 31 21 418.

Wszelkich informacji dotyczących programu udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – Ewa Filus pod nr tel. (32) 643 39 41 wew. 18.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WRMR 2022