fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych pn. Przedsiębiorczość z elementami marketingu internetowego dla uczestników projektu Aktywni razem, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

fundusze 2019