fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu Aktywni razem w 2021 roku, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert rehabilitacja

fundusze 2019