Zmiany w sposobie składania wniosku „Dobry Start” przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych oraz dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Obsługą świadczeń „Dobry Start” (300+) od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej
  • lub portalu Emp@tia.

 

Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

W celu uzyskania świadczenia „Dobry Start’ na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej do wniosku o świadczenie „Dobry Start” należy dołączyć zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 poz. 1092).

Zaświadczenie Dobry Start