Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że UPC wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczęło akcję Internet Równych Szans, objętą patronatem Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest pomoc w dostępie do edukacji poprzez bezpłatne udostępnienie internetu. Dzięki realizacji w/w projektu dzieci z rodzin wielodzietnych, w tym również rodzin zastępczych będą miały możliwość nauki zdalnej bez ograniczeń, komunikacji i rozwoju, a także wyrównania szans społecznych.

Zainteresowane wielodzietne rodziny zastępcze prosimy o kontakt z tut. Instytucją.