fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych pn. „Zdrowy styl życia” w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja o wyborze oferty_trening zdrowy styl życia_2020

fundusze 2019