fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych pn. „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

Załącznik-nr-2-oświadczenia-Wykonawcy-o-braku-podstaw-do-wykluczenia trening radzenie sobie ze stresem

Zapytanie ofertowe TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

załącznik nr 1 radzenie sobie ze stresem

fundusze 2019