fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych pn. „Budowanie poczucia własnej wartości – samopoznanie i samoświadomość” w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”
Informacja o wyborze oferty_trening budowanie poczucia…_2020

fundusze 2019