Przystąpienie powiatu olkuskiego do realizacji programu ,, Pomoc Osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’ – Aktywny samorząd, Moduł III.

W ramach programu ,, Pomoc Osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’ – Aktywny samorząd, Moduł III, można uzyskać pomoc finansową związaną z zapewnieniem opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach domowych na czas utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną , z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Moduł III

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

Pobierz formularz

Biorąc pod uwagę wiele pytań dotyczących programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe udostępniamy Państwu linki z odpowiedziami na państwa najczęstsze pytania.

Instrukcja:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW – m.in. pytania i odpowiedzi!
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/